Lexington Polo - 03 - Andy surveys.jpg SpectatorsThumbnailsAlex surveysSpectatorsThumbnailsAlex surveysSpectatorsThumbnailsAlex surveysSpectatorsThumbnailsAlex surveysSpectatorsThumbnailsAlex surveysSpectatorsThumbnailsAlex surveys
Bluegrass State Games Hardcourt Bike Polo Tournament, Saturday, July 25, 2009, Coolavin Park, Lexington, KY - Bluegrass State Games Hardcourt Bike Polo Tournament, Saturday, July 25, 2009, Coolavin Park, Lexington, KY