Lexington Polo - 24 - Lexington_s Tripple Lexxx.jpg ThumbnailsComoThumbnailsComoThumbnailsComoThumbnailsComoThumbnailsComoThumbnailsComo
Bluegrass State Games Hardcourt Bike Polo Tournament, Saturday, July 25, 2009, Coolavin Park, Lexington, KY - Bluegrass State Games Hardcourt Bike Polo Tournament, Saturday, July 25, 2009, Coolavin Park, Lexington, KY